Vrácení zboží

Spotřebitel má právo dle evropské směrnice 97/7/ES a dle Občanského zákoníku České republiky odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy zejména pomocí elektronického obchodu. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

Lhůta 14 dnů je stanovena jako příznivější lhůta na základě spotřebitelské ochrany v zemi prodejce a zemi kupujícího pro kupující ze zemí Evropské Unie.

Rozhodne-li se spotřebitel využít výše uvedeného práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Žádáme Vás současně o uvedení čísla daňového dokladu, data nákupu a čísla Vašeho bankovního účtu.

Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Dobropis kupující podepíše v rámci zákona o DPH v České republice a evropské směrnice o DPH a zašle zpět prodávajícímu. Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vrácena částka za zboží na jeho účet nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy.

Podmínky pro možnost vracení zboží:

  • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, pokud možno včetně originálních obalů,
  • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží),
  • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Vracené zboží zašlete poštou na adresu:

Flamestone SE
Na strži 1702/65, Nusle
140 00 Praha 4
Česká republika

Stáhnout formulář pro vrácení zboží (česky)

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží. Vrácená suma bude snížena o opotřebování a poškození zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2024 Flamestone SE.

BizBox

Produkt byl vložen do košíku

Množství: 2 ks
Cena: 2 000

Vaše objednávka se zpracovává