Prehlásenie o používaní technológie „cookies“

Podobne ako väčšina subjektov používá aj spoločnost Flame Group SE technológiu cookies na zlepšenie používateľského komfortu návštevníkov a používateľov svojich internetových stránok.

Cookies sú miniatúrne súbory zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného umožňujú prevádzkovateľovi internetových stránok a elektronických obchodov odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a používateľov týchto stránok a obchodov. Cookies sa NEDAJÚ použiť ako programový kód ani na šírenie počítačových vírusov a neumožňujú ani jednej uvedenej spoločnosti prístup na Váš pevný disk a k Vašim dátam. Napriek tomu, že sa na Vašom pevnom disku ukladajú cookies, nemôžeme z neho čítať akékoľvek iné informácie.

Údaje získané prostrednictvom stránok spoločností Flame Group SE využívajúce technológiu „cookies“ môžu byť použité predovšetkým na nasledujúce účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka, resp. používateľa stránok a elektronického obchodu po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) stránok alebo ukladanie položiek do nákupného košíka atď. (tzv. nevyhnutne potrebné - strictly necessary - cookies);
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a používatelia stránok používajú stránky a elektronický obchod, napr. ktoré stránky sa navštevujú najčastejšie alebo či návštevníci alebo používatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sa používajú najmä na zlepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) , ktoré uskutočnili návštevníci a používatelia stránok, napr. výber jazyka a regiónu, zvolené hodnoty stránkovania, východiskové obmedzujúce podmienky pri prezeraní produktového katalógu atď., tieto cookies sa používajú najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;
  • reklamné a marketingové účely spoločnosti Flame Group SE, ich programov, produktov a služieb, tieto cookies sa používajú najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Spoločnost Flame Group SE neumožňuje ktorýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na své stránky. Spoločnost uvedená vyššie neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb ani za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dochádzať na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdenie súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník, resp. používateľ stránok spoločnosti Flame Group SE, so sídlom: Na strži 1702/65, 140 00 Prague 4, IČO: 03815854, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel H, vložka 1549, vrátane ich materských, sesterských a dcérskych spoločností a ďalších subjektov Flame Group SE súhlas na používanie technológie cookies a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok a elektronického obchodu uvedených spoločností využívajúcich túto technológiu na každý účel a všetky účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčené obdobie a dá sa kedykoľvek bezplatne, písomne odvolať formou listu doručeného spoločnosti Flame Group SE

Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie alebo zablokovanie technológie cookies (vo Vašom internetovom prehliadači) vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (strictly necessary) cookies môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2023 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva