Dodacie informácie

Cena dopravy pre všetky objednávky je zadarmo. Spôsob dopravy kompletného tovaru kúpeného v elektronickom obchode produktov Flamestone SE je rozdelená podľa cieľovej krajiny dodania uvedenej v objednávke:

Česká republika

Tovar je doručovaný najneskôr do 2 pracovných dní. Tovar je v Českej republike doručovaný kuriérskou spoločnosti Geis. Môžete si ho tiež nechať doručiť na výdajné miesta Geis Point.

Ako prebieha doručenie prostredníctvom kuriérskej služby?
 • Kuriérska služba Vás vopred informuje na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke o termíne dodania. Bez telefonického spojenia dostupného cez deň nebude vaša objednávka vybavená.
 • Tovar bude doručený na Vašu adresu najatým dopravcom alebo kuriérnou službou. Takto expedovaný tovar je doručováný pred prvné vchodové dvere. Vodič spravidla jezdí bez spolujazdca, preto nie je schopný tovar sťahovať po dome či poschodiach.
 • O čase doručenia Vás budeme v predstihu informovať pomocou dohodnutého avíza v SMS alebo na e-mail na údaje uvedené v objednávke.
 • Ak si objednávate objednávku na dobierku, musíte celú čiastku uhradiť kuriérovi v okamihu doručenia.
 • Kupujúci má povinnosť tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť neodkladne oznámiť prepravcovi a urobiť zápis o poškodení v dodacom liste. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky uvedené podmienky a náležitosti, a na neskoršiu reklamáciu porušenosti obalu zásielky sa nebude brať ohľad. Faktúra zároveň slúži ako daňový doklad.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar bez odkladu prezrieť a v prípade nekompletnosti tovar nahlásiť do  troch pracovných dní odo dňa doručenia. Neskoršie reklamácie nebudú vybavené.
 • Ak kupujúci nebude schopný prevziať daný tovar v stanovenom termíne, kuriérska služba znovu zopakuje pokus o doručenie vrátane telefonického spojenia s cieľom dohodnúť nový termín.
 • Ak kupujúci nebude opakovane schopný prevziať daný tovar, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním, teda náklady spojené s prepravou.
 • Ak odmietne kupující prevziať tovar pri dodávke, alebo ak nebude k zastihnutiu na kontaktnej adrese, bude predávajúci požadovať náklady spojené s dodaním tovaru.

Slovenská republika

Tovar je doručovaný najneskôr do 3 pracovných dní. Tovar je do Slovenskej republiky doručovaný kuriérnou spoločnosťí Geis.

Ako prebieha doručenie prostredníctvom kuriérskej služby?
 • Kuriérska služba Vás vopred informuje na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke o termíne dodania. Bez telefonického spojenia dostupného cez deň nebude vaša objednávka vybavená.
 • Tovar bude doručený na Vašu adresu najatým dopravcom alebo kuriérnou službou. Takto expedovaný tovar je doručováný pred prvné vchodové dvere. Vodič spravidla jezdí bez spolujazdca, preto nie je schopný tovar sťahovať po dome či poschodiach.
 • O čase doručenia Vás budeme v predstihu informovať pomocou dohodnutého avíza v SMS alebo na e-mail na údaje uvedené v objednávke.
 • Ak si objednávate objednávku na dobierku, musíte celú čiastku uhradiť kuriérovi v okamihu doručenia.
 • Kupujúci má povinnosť tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť neodkladne oznámiť prepravcovi a urobiť zápis o poškodení v dodacom liste. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky uvedené podmienky a náležitosti, a na neskoršiu reklamáciu porušenosti obalu zásielky sa nebude brať ohľad. Faktúra zároveň slúži ako daňový doklad.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar bez odkladu prezrieť a v prípade nekompletnosti tovar nahlásiť do  troch pracovných dní odo dňa doručenia. Neskoršie reklamácie nebudú vybavené.
 • Ak kupujúci nebude schopný prevziať daný tovar v stanovenom termíne, kuriérska služba znovu zopakuje pokus o doručenie vrátane telefonického spojenia s cieľom dohodnúť nový termín.
 • Ak kupujúci nebude opakovane schopný prevziať daný tovar, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním, teda náklady spojené s prepravou.
 • Ak odmietne kupující prevziať tovar pri dodávke, alebo ak nebude k zastihnutiu na kontaktnej adrese, bude predávajúci požadovať náklady spojené s dodaním tovaru.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2022 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva