Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sa uschovávajú v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje sa môžu na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a poskytovatelia platobných brán, ktorým sa osobné údaje zákazníkov poskytujú v minimálnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na doručenie tovaru alebo autorizáciu príslušného platobného nástroja.

Jednotlivé zmluvy sú po uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej, a sú prístupné iba prevádzkovateľovi elektronického obchodu.

Prevádzkovateľom elektronického obchodu je spoločnosťFlamestone SE.,Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Písomný nesúhlas so spracovaním a s udržiavaním osobných údajov o zákazníkovi možno vyjadriť na adrese prevádzkovateľa elektronického obchodu, spoločnosti Flamestone SE., uvedenej vyššie.

Operated and sold by Flamestone SE, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, Company ID 293 73 301
Copyright 2024 Flamestone SE.

BizBox

Produkt bol vložený do košíka

Množstvo: 2 ks
Cena: 2 000

Vaša objednávka sa spracováva